Nasza Filozofia


Dzieci uwielbiają muzykę , taniec i ruch, gdyż jest ona nieodzownym elementem naszego życia. Piosenki mają natomiast tę wspaniałą cechę, że „wpadają w ucho”. „Ze względu na tę właśnie cechę zapadania w pamięci piosenki są bardzo ważnym elementem nauczania języka obcego” (Phillips, 1993). To właśnie dlatego powstały zajęcia Musical Babies® i Musical English®. Dzieci poznają piosenki poprzez czynności, jakie do nich wykonują, czyli obrazujące określone słownictwo. Maluchy podskakują słysząc „up”, kucają słysząc „down”, śpiewając o zwierzętach domowych mają możliwość ich trzymania, przytulania, gryzienia dzięki czemu poznane i powtarzane słowa stają się niewymazywalne z ich pamięci.

„Muzyka i rytm w połączeniu z naśladowaniem, używaniem gestów i ruchu mogą być uznane za najbardziej efektywną metodę nauki języka obcego” (Gooder, 2005). Muzyka wpływa korzystnie na lateralizację półkul mózgowych. Dzieci, które mają styczność z piosenkami i rymowankami radzą sobie lepiej nie tylko w nauce języków, lecz także matematyki czy czytania. Zabawy polegające na poznawaniu zasad rytmu, sprzyjają rozwojowi połączeń nerwowych odpowiedzialnych za zdolności kojarzeniowe i analityczne. Kontakt z muzyką stymuluje partie mózgu odpowiedzialne za mowę, równowagę, orientację przestrzenną oraz pamięć. Na naszych zajęciach wykorzystujemy muzykę klasyczną, etniczną, oraz ludową.