Musical English dla Twojego Przedszkolaka

MUSICAL ENGLISH TO ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE PRZEZNACZONE DLA DZIECI OD 3 DO 6 LAT.


Podczas zajęć dzieci:

  • uczą się prawidłowej wymowy angielskiej poprzez zwroty, piosenki, rymowanki i gry językowe,
  • rozwijają wrażliwość i inteligencje muzyczną grając na prostych instrumentach oraz słuchając muzyki klasycznej, etnicznej i ludowej,
  • nabywają umiejętności słuchania, rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, oraz sprawność manualną, co przygotowuje do późniejszej nauki w szkole.

Opis zajęć Musical English

Celem zajęć jest już nie tylko osłuchanie się z językiem angielskim, lecz poznanie w sposób aktywny słów, zwrotów, rymowanek i piosenek angielskich. Materiał podzielony jest na bloki tematyczne (np. kolory, liczebniki, zwierzęta domowe, pojazdy, etc.), dodatkowo rozwijające wszechstronne umiejętności z innych dziedzin niezwiązanych bezpośrednio z nauką języka obcego, tj z zakresu muzyki, rytmiki czy motoryki małej.

Każde zajęcia mają określone składowe, co jest niezwykle ważne w edukacji małych dzieci, ze względu na zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i rutyny. Jest bardzo dużo ruchu i muzyki. Dzieci uczą się nie zdając sobie z tego sprawy, przez "kontrolowaną" i twórczą zabawę. Dodatkowe karty pracy jakie dzieci otrzymują do domu mają za zadanie umożliwić dziecku przećwiczenie poznanego materiału w domu, z rodzicem.