Musical Babies dla Twojego Malucha

MUSICAL BABIES TO ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE PRZEZNACZONE DLA DZIECI OD 6 MIESIĄCA DO 3 LAT Z OPIEKUNEM.

Zajęcia mają na celu:

  • poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów angielskich za pomocą rymowanek i piosenek angielskich,
  • poznanie samych piosenek i rymowanek,
  • poznanie prostych zwrotów używanych w trakcie zajęć, np. „sit down please”, „look”, ”listen”, itp.
  • osłuchanie się z językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka,
  • nabycie odpowiednich wzorców wymowy angielskiej,
  • ukształtowanie wyczucia rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, oraz poprzez różnorodne gry i zabawy,
  • rozwinięcie koordynacji ruchowej,
  • nabycie umiejętności słuchania,
  • umożliwienie dziecku interakcji z innymi dziećmi,
  • umożliwienie rodzicom spotkania innych rodziców z dziećmi w podobnym wieku i przyjemne spędzenie wolnego czasu

Opis zajęć Musical Babies

Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajania języka obcego, a mianowicie: wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy z rytmem, muzykę klasyczną i ruch.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i na ich etapy składa się: śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą i rodziców przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia wykształcające poczucie rytmu, zabawy ruchowe, oraz taniec do muzyki ludowej i etnicznej.

Istotną rolę spełniają wszelakie pomoce wizualne i dydaktyczne, obrazujące słownictwo używane w piosenkach. Ważnym elementem zajęć, w szczególności w najmłodszych grupach jest zachowanie określonego porządku lekcji, co zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

Metoda Musical Babies wspomaga następujące elementy rozwoju dzieci (wg skali Gardnera):

Inteligencja językowa

Poprzez poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów w języku angielskim za pomocą łatwo i przyjemnie przyswajanych piosenek i rymowanek, oraz osłuchanie się z naturalnym językiem mówionym, co może być szczególnie owocne w późniejszej nauce języka. Także poprzez różnorodne ćwiczenia kojarzeniowe oraz dużą dozę TPR („Total Physical Response").

Inteligencja muzyczna

Poprzez umożliwienie dziecku obcowania z muzyką klasyczną, ludową, czy etniczną. Poznanie zasad rytmu, ćwiczenia umuzykalniające i wykształcające poczucie rytmu, oraz stymulujące synchronizację półkul mózgowych, co według wyników wielu badań może nie tylko przygotować mózg do przyszłej nauki czytania, ale w szczególności nauki języka obcego. Inteligencja muzyczna jest także rozwijana poprzez umożliwienie nabycia przez dziecko wrażliwości muzycznej, oraz umiejętności słuchania.

Inteligencja ruchowa

Poprzez ćwiczenia i zabawy usprawniające koordynację ruchową i obie motoryki. Także poprzez taniec do różnorodnej muzyki, od skocznej muzyki irlandzkiej i szkockiej do bardzo rytmicznej afrykańskiej. Dzieci niechodzące wykorzystują w tym przypadku wzorzec rodzica będąc na ich rękach.

Inteligencja interpersonalna

Poprzez nabycie umiejętności przebywania w grupie rówieśników, interakcji z innymi, dzielenia się, nabywanie cierpliwości i ogólnie przyjętych zasad zachowania społecznego, oraz ogłady.

Zajęcia trwają ok. 40 minut, po nich dzieci mają okazję do wspólnej zabawy przy muzyce, a opiekunowie do rozmowy z instruktorem.