CennikRodzaj karnetu
Cena Cena jednostkowa
Miesięczny
(4 zajęcia)
100 zł
25 zł
Trzymiesięczny
(12 zajęć)
270 zł
22,50 zł
Semestralny
(18 zajęć)
370 zł
20,55 zł
Bezterminowy
(10 zajęć do wykorzystania w dowolnym terminie)
300 zł
30 zł
Wejście jednorazowe
35 zł
-